Mentorns hembrev

Hej alla elever och föräldrar i årskurs fyra

Hej     Utvärdering av utvecklingssamtal höstterminen 2020.

Sammanfattning av utvecklingssamtalen i 4b.

Välkomna till läsåret 2021-2022