Mentorns hembrev

 

Infobrev inför skolstarten ht 2022

Utvecklingssamtal höstterminen 2022

Eleverna berättade hur de upplever skolstarten detta läsår med nya ämnen och längre dagar. De upplever de nya ämnena roliga och intressanta. Få elever tycker att dagarna är för långa. De har redan vant sig med att sluta efter tre två dagar.

Efter det upprepade vi det som sagts i februari när vi sågs senast. Eleverna fick sedan information om hur de ligger till i alla teoretiska ämnen. Tips om var de ska sätta fokus under terminen fick de också. För många handlar det om att utveckla sitt skrivande i svenska och engelska.

Vecka 48 kan eleverna ringa lärarna i de praktiska ämnena. Ni får en maillista där ni får mailadresser så ni kan boka telefontid med lärarna.

Vecka 45 skickas betygsvarningar ut till dem som eventuellt inte når målen i något eller några ämnen.

Stort tack för trevliga samtal och tack till er alla som deltar trots att vissa av samtalen var lagda på dagtid. Heja er!