Om

4b består av åtta flickor och sexton pojkar. Klassens mentor är Mia. I klassen jobbar också flera resurser, studenter, speciallärare, specialpedagog samt ämneslärare i alla praktiska ämnen.

Vi samarbetar mycket med våra parallellklasser 4a och 4c där mentorerna heter Tessan och Amanda.