Om

6b består av sex flickor och sexton pojkar. Klassens mentor är Mia. I klassen jobbar också flera resurser, studenter, speciallärare, specialpedagog samt ämneslärare i alla praktiska ämnen.

Vi samarbetar mycket med våra parallellklasser 6a och 6c där mentorerna heter Tessan och Amanda.