Uppstartsinformation

Hej och varmt välkomna till ett nytt läsår!

 

Vi börjar terminen den 17 augusti klockan 8.00. Vi träffas som vanligt i klassrummet på morgonen.

Nya ämnen under detta läsår:

Hemkunskap med Albin Pålsson på tisdagar (halvgrupp).

Språkval med respektive språklärare tisdag och fredag.

Värdegrundsarbete en gång i veckan med mentorn.

Pulspass en gång i veckan med idrottslärarna.

Det kommer att bli två längre dagar för eleverna. Schemat är publicerat och ligger på schema 24. Här kommer start och sluttider för de olika dagarna.

Måndag: 8.00 – 15.20, tisdag: 8.00 – 14.00, onsdag: 8.00 – 15.10, torsdag: 8.00 – 14.15

fredag: 8.00 – 14.00

Vi kommer att äta lunch vid kl.12 varje dag. Viktigt alltså med mellanmål!

Precis som senaste läsår så sjukanmäler ni via IST. Om ni går in på Klöxhultsskolan hemsida så hittar ni länkar till både matsedel, ansökan om ledighet, sjukanmälan och Klöxhultsskolans broschyr. Bra att veta är att det inte kommer att beviljas några ledigheter under nationella provperioderna. De muntliga proven i både svenska, matematik och engelska är vecka 45-49. Nationella prov i svenska är vecka 11, engelska vecka 13 och matematik vecka 17.

Information från 6b hittar ni som vanligt på bloggen: www.klassb2020.vibloggar.nu eller gå in via Klöxhultsskolans hemsida.

Läxor kommer inte att finnas på bloggen detta läsår. Vi vill att eleverna ska träna att anteckna, fota och hålla reda på läxorna på egen hand (träning inför högstadiet). Naturligtvis är det ändå önskvärt att man hemma intresserar sig för barnens läxor och hjälper till när och om det behövs.

Jag bjuder in till utvecklingssamtal under augusti och september. Då lyfter vi

  • var eleven är i sin kunskaps- och färdighetsutveckling
  • hur eleven kan jobba vidare för att nå sina mål
  • frågor kring betyg och betygsvarningar
  • stödinsatser och åtgärdsprogram om så behövs

 

Vi besöker kommunbiblioteket en gång i månaden.

Glöm inte inneskor!

Nu köööör vi!

Mia med kolleger      (maria.nyman@almhult.se)